Polityka prywatności

Betsson szanuje Twoje prawo do prywatności. Wprowadzamy środki bezpieczeństwa dla Twoich danych osobowych i zarządzamy Twoimi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi osobowymi i obejmuje BML Group Limited i powiązane z nią firmy zarejestrowane w Europie, które obsługują komercyjne marki, różnie określane jako "My", "Nas" lub "Nasz/e" w niniejszej polityce. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do innych firm w szerszej grupie korporacyjnej Betsson.

Nasza Obietnica Prywatności to:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych.
 • Nie sprzedawanie Twoich danych.
 • Zapewnienie Ci sposobu na zarządzanie i sprawdzanie swoich marketingowych ustawień w dowolnym czasie.
1. Kim jesteśmy:

Pragniemy zaznaczyć, że Administratorem Danych jest BML Group Ltd, maltańska firma zarejestrowana pod adresem 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.
Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do wszystkich przypadków, w których BML Group Ltd przetwarza Twoje dane osobowe jako Administrator Danych do celów zapisanych w niniejszej polityce. BML Group Ltd stanowi część Betsson Group.

2. Jakie informacje zbieramy od Ciebie?

Informacje, które podajesz: Zbieramy informacje, które dobrowolnie podajesz podczas korzystania z Usług, na przykład, gdy rejestrujesz się jako klient w Betsson. Rodzaje informacji, które podajesz, są oparte na specyficznej funkcji Usług, z których korzystasz i nie będziesz w stanie zarejestrować swojego konta bez podania następujących informacji:
 • Dane kontaktowe: Twoje imię, nazwisko, adres, wiek, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
 • Informacje finansowe: w celu obsługi płatności online, zbieramy Twoje dane bankowe i informacje transakcyjne, takie jak płatności do i z Twojego konta u Nas.
 • Ponadto, ze względu na wymogi prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti Money Laundering), jesteśmy zobowiązani prawem do poproszenia Cię o dodatkowe dokumenty, takie jak Twoje dokumenty tożsamości ze zdjęciem, dokumenty dotyczące źródła majątku, rachunki za media i inne.
Informacje, które otrzymujemy od Stron Trzecich: Możemy łączyć informacje, które gromadzimy, z informacjami, które otrzymujemy o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, dostawcy danych demograficznych i inne strony trzecie. Ze względu na wymogi prawne zbieramy informacje o klientach (know your customer – KYC) od wyspecjalizowanych stron trzecich. Informacje takie są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla działalności organizacji.

Informacje zbierane automatycznie z Twojego urządzenia: My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać informacje automatycznie z Twojego urządzenia na wiele sposobów, w tym:
 • Za pomocą Twojej przeglądarki lub urządzenia: Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, lub automatycznie za pośrednictwem Twojego urządzenia, takie jak Twój adres IP, typ urządzenia, język i typ przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie naszych usług.
 • Poprzez Twoje korzystanie z aplikacji: Po pobraniu i użyciu jednej z naszych aplikacji możemy śledzić i gromadzić dane o użytkowaniu aplikacji, takie jak data i godzina, kiedy aplikacja na Twoim urządzeniu uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookies, przeczytaj naszą Politykę Plików Cookies

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Używamy gromadzonych przez nas informacji do obsługi naszych stron internetowych i świadczenia wymaganych przez Ciebie usług, obsługi transakcji finansowych, odpowiedzi na Twoje pytania, spełnienia wszystkich wymogów prawnych, takich jak kontrole przeciwko oszustwom i inne kontrole wymagane przez przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jako kilka przykładów, dane przechowywane o Tobie są używane w następujący sposób:
 • Aby przetworzyć rejestrację, skonfigurować i zajmować się Twoim kontem (w tym sprawdzając Twój wiek i zapewniając Ci ochronę przed oszustwem);
 • Aby zarządzać Grami, w które grasz, aby poinformować Cię, czy wygrałeś nagrodę lub aby poinformować Cię o przyznanym bonusie;
 • Dostarczanie, utrzymywanie, ulepszanie i personalizowanie Usług(-i) i analizowanie sposobu, w jaki klienci korzystają z Usług(-i) i Strony;
 • Aby poznać Twoje preferencje i starać się, aby zawartość naszej strony była prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera lub urządzenia mobilnego;
 • Aby przesłać Ci informacje serwisowe dotyczące Twojego konta i Usług(-i), lub kiedy mamy ofertę, z której możesz skorzystać na swoim koncie, jeśli wyraziłeś zgodę na wysłanie informacji marketingowych. W ustawieniach swojego konta będziesz mieć pełną kontrolę nad ustawieniami marketingowymi i możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek informacji marketingowych.
Ponadto w niektórych przypadkach wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów badawczych, takich jak: ocenianie doświadczenia klientów i określanie, w jaki sposób możemy ulepszyć nasze usługi i produkty, aby nadać priorytet naszym funkcjom i ulepszać projekty produktów lub oceniać kreatywne kampanie, aby zapewnić, że komunikacja jest odpowiednia i właściwa.

Szanujemy Twoją prywatność i ciężko pracujemy, aby zapewnić spełnienie ścisłych wymogów prawnych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeprowadzenia dodatkowego przetwarzania w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu wsparcia wszelkich dochodzeń prawnych lub kryminalnych.

Czego na pewno nie robimy:
 • Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.
 • Twoje informacje NIE BĘDĄ przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej zgody. Możesz zmienić swoje preferencje marketingowe w dowolnym momencie, korzystając z Ustawień konta-> Ustawienia Marketingowe.
4. Z kim możemy udostępniać Twoje dane?

Twoje Dane Osobowe mogą (w celach opisanych w niniejszej Polityce) być przekazywane lub ujawniane dowolnej firmie w ramach Betsson Group oraz, z zastrzeżeniem odpowiedniej umowy ze stronami trzecimi, w celu przetwarzania tych Danych Osobowych w naszym imieniu, takich jak:
 • Nasi wyspecjalizowani dostawcy usług połączeń głosowych lub SMS-ów do komunikacji mobilnej, jako usługi zewnętrzne.
 • Nasi dostawcy płatności, na podstawie Twoich ustawień w celu obsługi Twoich płatności, wpłat i wypłat.
 • Nasi dostawcy usług w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, ryzyka i zgodności, po wdrożeniu umownych zabezpieczeń w celu ochrony Twoich danych osobowych, w celu spełnienia naszych wymogów prawnych.
 • Nasi partnerzy, którzy pomagają nam tworzyć dla Ciebie lepsze wrażenia, na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
 • Ponadto, od czasu do czasu udostępniamy Twoje dane osobowe naszym wyspecjalizowanym partnerom w celach badawczych, w celu profilowania analitycznego i analizy statycznej. Masz prawo sprzeciwić się w każdej chwili przetwarzaniu Twoich danych do celów badawczych i statycznych (w tym profilowania), poprzez wysłanie sprzeciwu na adres dataprivacy@betssongroup.com.
Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione odpowiednim organom rządowym, nadzorującym, sportowym lub organom ścigania. Twoje Dane Osobowe mogą być również ujawniane organom regulacyjnym lub organom sportowym w związku z utrzymywaniem integralności, lub egzekwowaniem zasad sportu, lub gry i/lub zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, jeżeli Grupa uzna, że istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że możesz być zaangażowany w naruszenie tych przepisów lub prawa, masz wiedzę o naruszeniu takich zasad lub prawa, lub w inny sposób stanowią zagrożenie dla integralności danego sportu lub gry. Instytucje te mogą następnie wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu zbadania takich naruszeń i działania w takich przypadkach, zgodnie z ich procedurami.
Nie przekazujemy Twoich danych stronom trzecim w żadnym innym celu, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę, lub jest to dozwolone przez prawo.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zachowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce. Po zamknięciu Twojego konta w Betsson zachowamy Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak obowiązujące przepisy podatkowe/podatki, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i inne obowiązujące wymogi prawne oraz do rozwiązywania wszelkich sporów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat warunków przechowywanie danych, skontaktuj się z nami pod adresem dataprivacy@betssongroup.com, a zapewnimy Ci określone warunki przechowywania danych dla Twojej jurysdykcji.

6. Twoje prawa:

Możesz bezpłatnie zażądać informacji na temat zakresu, pochodzenia i odbiorców przechowywanych danych oraz celu ich przechowywania.
Masz prawo poprosić nas o poprawienie, uzupełnienie i usunięcie Twoich danych osobowych oraz przeniesienie Twoich danych do innej organizacji. Masz prawo zażądać dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez nas w pewnych okolicznościach, takich jak profilowanie i jeśli poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, wycofanie tej zgody. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, z informacją, że nasz główny organ nadzorujący to Office of the Information and Data Protection Commissioner na Malcie.
Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Na przykład, dostęp do danych osobowych może zostać w pewnych okolicznościach zabroniony, jeśli udostępnienie informacji ujawni dane osobowe innej osoby lub jeśli jesteśmy prawie zobowiązani do nieujawniania takiej informacji. Ponadto, możemy być w stanie zachować dane, nawet jeżeli wycofasz swoją zgodę, tam, gdzie jesteśmy zobowiązani przez prawny wymóg przetwarzania Twoich danych osobowych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

7. Jak się z nami skontaktować:

Administratorem danych osobowych na potrzeby obowiązującego prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych jest:

BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Email: dataprivacy@betssongroup.com .

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Adriana Minovic. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszych procedur gromadzenia danych, skontaktuj się z nami pod wskazanym adresem e-mail, podając swój kraj zamieszkania i rodzaj Twojego pytania.

Zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności

Od czasu do czasu wprowadzamy zmiany i poprawki do niniejszej Polityki Prywatności i poinformujemy Cię o tym, publikując zmiany na tej stronie i wysyłając Ci e-mail lub wiadomość o zmianach. Damy Ci także możliwość wyrażenia zgody na te istotne zmiany. Zmiany będą skuteczne po opublikowaniu i Twoim zaakceptowaniu zmian.

Data ostatniej aktualizacji: 13/01/2020